Psykopatia

Psykopatia on luonnehäiriö, ja tämän sielun sairauden tunnusmerkkeihin kuuluvat mahtipontisuus, itsekeskeisyys, empatian ja syyllisyydentunteen puuttuminen ja valehtelu. Psykopaateilla esiintyy poikkeavuutta aivotoiminnassa sekä autonomisessa hermostossa. Myös perimä vaikuttaa esiintyvyyteen. Kun kyseessä on väkivaltarikos, psykopatia on yleensä kaikista keskeisin riskitekijä.  Karkeimpia ilmenemismuotoja ovaatkin toistuvat raa’at rikokset, ja lievimpänä ilmenemismuotona esiintyyy valehtelua. Yli 50% vakavista rikoksista on psykopaattien tekemiä, eikä psykopatiaan tunneta vielä hoitoa.

Oireet, esiintyvyys ja hoito

Pyskopatia häiriönä voidaan ilmaista monilla eri tavoilla. Psykopaatit saattavat käyttäytyä eri tavalla, sekä teot ovat monesti erilaisia. Kriminaaliseen psykopatiaan kuuluvat ne, jotka syyllistyvät vakaviin henki – ja väkivaltarikoksiin. Valkokauluspsykopaateiksi kutsutaan niitä, jotka ovat saaneet taloudellista hyötyä esimerkiksi varastamalla tai huijaamalla. Raja-alueilta löytyy myös käyttäytymistä, joka ei ole välttämättä edes rikollista, mutta satuttaa silti suuresti ympärillä olevia ihmisiä esimerkiksi henkisesti.

Psykopatiaa esiintyy väestössä jopa 2%, ja niinkuin edellä mainittiin, yli 50% rikoksista on psykopaattien tekemiä. Perimä ja ympäristö vaikuttavat psykopatian esiintyvyyteen. Tämä huomattiin kaksostutkimuksessa jo 1970 – luvulla, jossa eniten rikoksia tekivät biologisten isien pojat, ja kaikkein eniten sellaiset, joiden adoptioisäkin oli rikollinen. Psykopaateilla on myös autonomisen hermoston huono reagoivuus, ja tämän seuraksena oppimisessa ja ympäristön normien omaksumisessa ilmenee ongelmia. Psykopaateilla on huomattu myös pelkoreaktion puuttuminen, ja tämän vuoksi teon rangaistuksen ei ole tehokas pelotteena.

Psykopatiaan ei olla keksitty parantavaa hoitomuotoa, ja sen hoito onkin vaikea, aikaa vievää sekä kallista. Vanhemmalla iällä psykopaatin hoitamista ei kannata enää edes aloittaa, sillä hoidon aloittamista on kuvattu vahingolliseksi. Aikuisiällä psykopaatti pystyy hyödyntämään hoidon piirissä oppimiaan asioita muille haitallisella tavalla. Tavallisesti psykopaatti ei tunne tarvetta muuttaa käyttäytymistään, sillä hänellä ei ole syyllisyydentunnetta ja tällöin myöskään motivaatiota hoidolle.

psykopatia

Tunnettuja psykopaatteja

  • Ted Bundy : yhdysvaltalainen sarjamurhaaja, joka tappoi lukuisia naisia vuosina 1973-1978.
  • Nikita Fouganthine : Suomalainen henkirikollinen, joka murhasi kolme henkilöä nelihenkisestä ruotsalaisesta perheestä.
  • Ruben Oskar Auervaara: Suomalainen huijari, joka tuli kuuluisaksi petkuttamalla rahaa lehti-ilmoitusten kautta tapaamiltaan naisilta, joiden kanssa hän teeskenteli olevansa menossa naimisiin.

Psykopatia on siis perinnöllisten tekijöiden sekä ympäristöolosuhteiden määräämä häiriö, jossa ilmenee aivojen rakenteellisia sekä toiminnallisia poikkeavuuksia. Psykopatia on aiheuttaa ristiriitaisia tunteita, sillä sitä pidetään pahuutena, mutta toisaalta myös sairautena. Tämän vuoksi tavallisesti psykopatia ei alenna syyntakeisuutta, jos älylliset edellytykset ovat riittäneet.