Psykopatia

Jokainen on varmasti joskus kuullut ihmisten nimittelevän toisiaan psykopaateiksi. Tämä sana leviää ilmoissa takuulla aivan liian herkästi, sillä Psykopatia on ihka oikea luonnehäiriö, josta kärsivät vain ja ainoastaan harvat henkilöt. Psykopatialle olennaisia piirteitä ovat: pinnallinen viehätysvoima, itsekeskeinen ajattelutapa, myötäelämiskyvyn puuttuminen sekä syyllisyyden tunnon puute. Tyypillisinä tekoina psykopatiasta kärsiville henkilöille pidetään alkoholin ja huumeiden käyttöä, epäsosiaalisia tekoja, vastuuttomuutta sekä moraalittomuutta. Psykopatiasta kärsivälle henkilölle perinteisiä menettely muotoja ovat myös valehtelu, petollisuus sekä impulvisuus. Psykopatiasta kärsivää henkilöä kutsutaan psykopaatiksi. Psykopaateilla on todettu jonkinnäköisiä aivotoimintojen ja autonomisen hermoston poikkeavuuksi, joka aiheuttaa jo varhain käyttäytymis sekä oppimisongelmia.

psykopatia

Mitä psykopatialla tarkoitetaan?

Psykopatialla tarkoitetaan luonteen poikkeavuuksia, jonka karkeimpina ilmestymismuotoina ovat raa’at rikokset, kun taas lievimpinä ilmestymismuotoina ovat harmiton valehtelu. Psykopaatin tunne-elämää voidaan kuvailla seuraavalla tavalla: pinnallisuus, syylisyyden sekä katumuksen tunteen puutos, empatian puute. Parisuhteessa psykopaatti on yleensä pinnallinen, lipevä, itsekeskeinen ja mahtipontinen. Hän myös valehtelee paljon. Monilla psykopaateilla on ollut käytöshäiriöitä jo ihan pienestä lapsesta lähtien. Aikuisiällä käyttäytymistä voidaan luonnehtia: käyttäytymisen huonona hallintana, sukupuolisena holtittomuutena, toisen seksuaalisena halventamisena, rinnakkaisina ja lukuisina edeltävinä parisuhteina, jotka ovat lyhyitä. Realististen päämäärien puuttumisena, huonona itsehillintänä sekä mielijohteiden mukaan elämisenä. Psykopaatti on myös käyttäytymiseltään hallitseva, impulsiivinen, väkivaltarikollinen, joka uusii tekojaan kerta toisensa jälkeen. Jotkut psykopaatit osaavat viehättää omalla hurmaavalla käytöksellään toista sukupuolta kohtaan. Tällä he kuitenkin verhoavat sosiaalisen, taloudellisen ja seksuaalisen hyväksikäytön.

Miten psykopaatit valitsevat uhrinsa?

Yleensä narsistin ja psykopaatin uhriksi joutuu kiltti ihminen, joka ei osaa oikein kunnolla sanoa psykopaatille takaisin tai puolustautua hänen tekojaan vastaan. Joissakin tutkimuksissa on todettu, että psykopaatti on todella taitava lukemaan pelon ihmisten kasvoilta. Kuvainnollisesti psykopaatti näkee itsensä ravintoketjun huipulla, valmiina syömään jokaisen heikomman hänen alapuolellansa.

On myös todettu, että persoonallisuushäiriöt pesivät jo lapsuudessa. Lapsuudesta lähteät häiriöt tulevat monesti siitä, kun lapsi pitää itseään ylempänä kuin muut ja siksi on tottunut olemaan parempi ja etuoikeutetumpi kuin muut. Tällöin lapsi oppii näkemään toiset alempiarvoisena.

Monesti persoonallisuushäiriöistä kärsivien agressiivisuus lähtee arvottomuuden tunteesta. Agressio sekä raivo ovat keinoja osoittaa omaa statusta sekä ylemmyyttä muhin nähden. Vastaansanomista voi opetella, mutta joissakin tilanteissa se voi olla hankalaa. Psykopaatti osaa pyörittää heikoimmat ihmiset sormensaympärille ja tästä otteesta on erittäin vaikea päästä irti.

Kaikki psykopaatit eivät suinkaan istu vankilassa, vaan niitä on mahdollista löytää niin kotoa kuin työpaikasta. Monet psykopaatit ovatkin onnistuneet kipuamaan todella korkeaan asemaan. Psykologi on kertonut, että psykopaatin voi tunnistaa tunneköyhyydestään, teeskentelystä sekä patologisesta valehtelusta.

Psykopatia voi alkaa kehittymään jo alle puolenvuoden iässä, jos lapsi ei saa kunnollista kiintymyssuhdetta itseensä. Oikeastaan puhutaan, että mitä psykopaatti tekee toiselle on joku toinen tehnyt sen hänelle itselleen. Psykopaatilta on monesti puuttunut eläytyvä vanhemmuus ja sitä kautta hän on aina kokenut olevansa yksin. Psykopaatilla on ollu elämässä tai oikeastaan lapsuudessa vakavia katkoksia, joita ei ole voitu korjata, tämän takia lapsi ei ole tottunut ajattelemaan toisen tunteita, koska ne on koettu tasapainoa häiritsevänä ja vakavana.

Psykopaatit tietävät aina mistä narusta he osaavat vetää. Hänellä on kyky sekä pyrkimys valehtelemiseen, jolloin hän saa ilmettäkään väräyttämättä toisen uskomaan kaiken mitä hän sanoo. Psykopaatti osaa puhua ja hurmata henkilön, jota hän yrittää tavoittaa. Psykopaatin aggressio ei liity itsensä suojaamiseen vaan toiselle kostamiseen niin fyysisesti kuin psyykkisestikin ja tämä voi olla todella vaarallista.