Narsistinen persoonallisuushäiriö

Monet meistä ovat joskus kuulleet tai jopa tavanneet henkilöitä, joilla esiintyy itsekeskeistä persoonallisuutta. Mikäli itsekeskeisyys menee ääripäähän, on kyseessä narsistinen persoonallisuushäiriöä. Se on persoonallisuushäiriöihin kuuluva psyykkinen häiriö ja sen erityispiirteisiin kuuluu erilaiset suuruuskuvitelmat, ihailun tarve ja empatian todellinen vähäisyys. Narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivä henkilö kokee ansaitsevansa jatkuvasti erikoiskohtelua ja hän myös käyttää muita ihmisiä paljon hyväkseen. Narsistinen henkilö on myös hyvin ylimielinen ja kateellinen, ja on myös todella hyvä manipuloimaan muita ihmisiä.

narcissism

Kuinka tälläinen persoonallisuushäiriö sitten muodostuu? Suurimmilta osin syyt nähdään johtuvan kasvatuksen rakkaudettomuudesta sekä siitä, että rajoja ei ole asetettu tarpeeksi. Tällöin lapsi ei ole saanut tarpeeksi huolenpitoa, rakkautta, arvostusta sekä peilaus ei ole onnistunut. Lapsi saattaa myös kokea olevansa riittämätön ja tämäkin saattaa muodostuttaa persoonallisuuteen häiriöitä.

Narsistisella henkilöllä ei ole lähes ollenkaan empatikykyä ja häneltä saattaa puuttua myös syyllisyydentunne. Narsisti tiedostaa loukkaavansa ihmisiä, mutta hän kokee asian hyväksytyksi. Hänen mielestään hänellä on täysi oikeus loukata ihmisiä tarvittaessa eikä hän kadu tekemisiään tai sanomisiaan. Narsistin kanssa eläminen on uhreille hyvin raskasta. Narsistilla on esimerkiksi jatkuva tarve hallita perhettään, ja tavallisesti hän myös purkaa pahaa oloaan ’’hallittaviinsa’’. Tavoitteena on siirtää kaikki negatiiviset tunteet uhriin, ja tätä kutsutaan projektioksi. Narsisti myös useasti yrittää pönkittää omaa itsetuntoaan erilaisilla draamatilanteilla. Riitelyn tarve on tavallisesti kova, ja narsistin on pakko olla aina oikeassa. Muita piirteitä ovat myös mustasukkaisuus, omistushalu, tunteettomuus, kostamminen sekä henkinen – että fyysinen väkivalta.

Jotta narsistinen häiriö voidaan edes diagonosoida, henkilön täytyy hakeutua itse tutkimuksiin. Nuoruudessa on mahdollista, että narsistinen persoonallisuushäiriö hiipuu turvallisessa ja sopivassa kasvuympäristössä. Myöhemmin korjaantuminen on mahdollista vain, jos henkilö haluaa itse parantua ja hyväksyy persoonallisuushäiriönsä. Tämä on kuitenkin harvinaista, sillä narsisti ei tavallisesti edes tunnista tilaansa ja ongelmat sysätään muiden syyksi. Narsistisen häiriön tärkein tavoite on tunteiden sietokyvyn lisääminen ja näin myös haavoittuvuuden väheneminen. Hoidossa vaaditaan erityisesti hoidettavan omaa tahtoa sekä useita vuosia kestävää intensiivistä psykoterapiaa.