Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Kaksisuuntainen mielialahäiriö eli bipolaarihäiriö on pitkäaikainen ja vahvasti periytyvä mielenterveyssairaus. Bipolaarihäiriötä on kutsuttu ennen maanis-depressiivisyydeksi, osittain sen vaihtelevan jaksojen mukaan. Häiriötä kuvaakin juuri se, että henkilö kärsii tavanomaisen poikkeavista mielealojen vaihteluista ja niin masennuksen kuin maniankin sekamuotoiset jaksot vaihtelevat. Välillä sairastuneella voi olla myös aikoja, jolloin hän on täysin oireeton tai oireet ovat vain hyvin lieviä.

Maniajaksot

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaa ensimmäiseksi yleensä maniajaksoista, mikä erottaakin sairauden tavallisesta masennuksesta. Maniajaksojen aikana henkilön mieliala voi kohota liiallisesti sekä muuttua jopa kiihtyneeksi. Maniajakson aikana henkilö voi käyttäytyä hyvin arvaattomasti tehden asioita, mitä ei normaalisti tekisi. Suuri riski on, että maniassa oleva henkilö sotkee esimerkiksi raha-asiansa pahasti tai käyttäytyy seksuaalisesti riskialttiisti. Tästä voi tulla seurauksia perheen, ystävien, työn ja jopa virkavallan kanssa.

Masennusjaksot

Vaikka sivullisten on helpompi huomata henkilön sairaus maniajaksoista, hakeutuu yleensä henkilö itse hoitoon pitkän ja vaikean masennusjakson vuoksi. Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä masennusjaksot ovat yleensä yleisimpiä kuin maniajaksot. Masennusjakson aikana henkilö voi kokea arvottomuuden tunnetta, väsymystä sekä keskittymiskyvyn puutetta sekä aloituskyvyttömyyttä. Tätä pahentaa usein se, että maanisten jaksojen aikana mahdollisesti tehdyt asiat voivat entistä enemmän lisätä masentuneen tuskaa. Kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä on myös tyyppi 2, jonka maniajaksot voivat olla lievempiä ja siten koko sairaus voi jäädä diagnosoimatta.

Lääkitys

Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön käytetään lääkityksenä tasaavaa lääkitystä. Sopivan lääkkeen löytyminen saattaa viedä aikaa, sillä ihmiset ja sairauden laatu ovat yksilöllisiä. On kuitenkin huomattu, että oikean lääkkeen etsiminen kannattaa, sillä lääkityksellä pystytään tehokkaasti lievittämään tai jopa kokonaan estämään mania- sekä masennusjaksot. Näin ollen henkilö voi elää tasaampaa ja rauhallisempaa elämää. Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä lääkehoito saattaa kestää jopa vuosia niin sanottuna ylläpitohoitona. Tämän hoitojakson aikana lääkkeen määrää sekä pitoisuuksia voidaan kuitenkin muuttaa.

Kaksisuuntaisesta mieleialahäiriöstä kärsivän henkilön on hyvä oppia tunnistamaan sairausjaksoja ennakoivat oireet, jotta häiriön kanssa voisi elää sopusoinnussa paremmin. Tämä auttaa myös ymmärtämään sairautta enemmän ja välttämään muun muassa ylimääräistä stressiä sekä unenpuutetta. Näiden toimien sekä lääkehoidon avulla henkilö voi nauttia elämästään ilman sairauden tuomia negatiivisia tunteita.