Hypokondria

hypokondria

Hypokondrialla tarkoitetaan mielenterveyden häiriötä, joka tunnetaan puhekielessä nimellä luulosairaus. Siitä kärsivä luulee tai pelkää jatkuvasti sairastavansa jotain vakavaa sairautta, joka johtaa kuolemaan tai pahoihin fyysisiin vammoihin. Häiriö liittyy usein johonkin muuhun psyykkiseen sairauteen, kuten esimerkiksi masennukseen tai paniikkihäiriöön.

Hypokondrikko ei tavallisesti kuvittele tai valehtele lainkaan oireitaan, vaan kokee ne oikeasti. Hypokondrikon tunnistaa siitä, että ihminen leimaa vähäisetkin oireet vakavan sairauden aiheuttamiksi. Pelkoa esiintyy esimerkiksi syövästä sekä AIDS:in olemassaolosta, ja tämä kuvitelma pysyy vielä myös lääkärien tutkimusten jälkeen. Tavallisesti potilaat käsittävät omat pelkonsa ja kuvitelmansa aiheettomiksi, mutta ei vaan mahda kuvitelmilleen mitään. Ääripäissään hypokondria saattaa olla psykoottistasoista, jolloin siitä kärsivä on täysin vakuuttunut omasta vakavasta sairaudestaan eikä usko esimerkiksi lääkärin puheita.

Hypokondria on vaikea häiriö silloin, jos se vaikuttaa suuresti esimerkiksi siitä kärsivän arkipäiväisiin tilanteisiin. Naiset näyttävät kärsivän siitä hieman enemmän kuin miehet, ja tämän taustalla saattaa olla se, että naiset seuraavat miehiä enemmän omaa terveyttään sekä kiinnittävät huomiota nopeammin kehonsa muutoksiin.

Hypokondriasta kärsivän potilaan riski sairastua masennukseen on suuri, sillä potilas on jatkuvasti peloissaan ja ahdistunut oireistaan. Hypokondriaa voidaan kuitenkin hoitaa esimerkiksi psykoterapialla ja joillekkin potilaille masennuslääkkeistä on huomattava apu. Lääkärit tunnistavat hypokondrikon helposti siitäm, että potilas on hakeutunut monille eri lääkäreille samasta asiasta.

Kaikille lieväville ja vakavimmillekin hypokondrikoille on hyvänä elämänohjeena se, että elämässä olisi hyvä asennoitua siihen ettei kaikkeen voi varautua. Elämän varrella tulee olemaan ikäviä sattumuksia, ja ne voivat olla toteutuessaan jotain aivan muuta kuin ihminen on odottanut tai pelännyt. Tässä käy myös se, että ne kaikista pahimmat pelot eivät välttämättä toteutu koskaan. Jos terveyden kanssa ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia, ihmisten tulisi nauttia elämästään eikä pohtia jatkuvasti mahdollisia sairauksia.